Hoff Sa

Avta produkter fra andelseierne og sørge for omsetning av disse bl.a gjennom indistruell bearbeiding. Virksomheten skal drives med sikte på å kunne betale en råstoffpris minst på høyde med de beste bedrifter innen tilsvarende foredling. Formålet kan fremmes ved at foretaket selv driver produksjon, salg av handelsvarer, eller ved at foretaket med innskudd eller på annen måte tar del i andre foretak. Foretaket skal drive, selv eller gjennom påvirkning av andre aktører, aktivt utviklingsarbeid innenfor hele verdikjeden, herunder arbeide aktivt for å fremskaffe hensiktsmessige råvaresorter. Det skal videre drives opplysnings- og rådgivningstjeneste overfor produsentene i samarbeid med den offentlige veiledningstjenesten og andre organisasjoner i landbruket.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Diplom-Is AS

02001 Brennav. 10, 1481 Hagan

Produktutvikling, produksjon, salg, lagring og distribusjon av alle typer iskrem...

Hoff Sa

  • Telefon: 61 13 11 00
  • Besøksadresse: Bryggev. 3-5
    2821 Gjøvik
  • Postadresse: Postboks 110
    2801 Gjøvik
  • Org.nr: 940379016
  • Send forespørsel