FROSIO er et faglig råd med formål å heve kvalitetsnivået på alle plan innen overflatebehandling og isolering.

FROSIO virker gjennom å formulere kvalitetskrav til inspektører i forbindelse med forbehandling, påføring og inspeksjon av beskyttende belegg på metaller.

FROSIO sertifiserer inspektører for overflatebehandling i henhold til FROSIO sertifiseringsordning.

FROSIO medvirker i å utarbeide standarder, normer og spesifikasjoner vedrørende alle sider av korrosjonsbeskyttelse.

I 2012 etablerte FROSIO et lignende system for opplæring og sertifisering av isoleringsinspektører.

FROSIO arbeider gjennom å definere kvalitetskrav for overflatebehandlings -og isoleringsinspektører. FROSIOs godkjenning -og sertifiseringordning har oppnådd høy internasjonal anerkjennelse. En FROSIO-sertifisert inspektør er et spesifikt krav innenfor forskjellige standarder og spesifikasjoner.

Sertifisering er en naturlig karriereutvikling for enhver med en fullført læretid eller for alle med lang erfaring innen overflate -eller isoleringsarbeid.

Mål:

å øke kvalitetsnivået på alle sider av overflatebehandlings -og isoleringsindustrien.

å arbeide gjennom formulering av kvalitetskrav og utvikling av utdanningsprogram for overflatebehandlings -og isoleringsinspektører.

Pålitelighet:

FROSIO har fokus på betydningen av å sikre upartiskhet i sine sertifiseringsaktiviteter, håndtering av interessekonflikter og sikre objektivitet av sine sertifiseringsaktiviteter.

Etablering:

å ha uavhengige inspektører

å ha kvalifiserte / sertifiserte inspektører

å hindre undergraving av inspektørers myndighet

å bedre overflatebehandlingsarbeid generelt

å heve kvaliteten på utført arbeid generelt

Hovedoppgaver:

Utarbeide og vedlikeholde fagplaner og eksamener for både overflatebehandlings -og isoleringskurs.

Godkjenne opplæringsorganer

Arrangere eksamener

Vurdere og godkjenne/avvise kandidater for sertifisering

Fornye sertifikater

Ha oversikt over alt sertifisert personell

Krav for sertifisering :

Delta på kurs med varighet 80 timer arrangert av en FROSIO godkjent kursholder

Bestå bade teoretisk og praktisk eksamen

Dokumentere inspeksjonserfaring og annen relevant erfaring

Sertifikat basert på erfaring

Sertifikatene har tre nivåer avhengig av dokumentert erfaring.

Se link for akkreditering


 • Agnar Ole Stræte Leder Dagl. leder send e-post
 • Bransjer

  Personellsertifisering

FROSIO

 • Telefon: 47 71 24 29
 • Besøksadresse: Middelthuns g. 27
  0368 Oslo
 • Postadresse: Postboks 7176 Majorstuen
  0307 Oslo
 • Org.nr: 985427011
 • Send forespørsel

Meldingen din ble vellykket sendt!