Eidesvik AS

Være disponent for skipseiende foretak, med utøvelse av slik tjenesteytende virksomhet, handel og produksjon som dette innebærer, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre foretak som driver tilsvarende virksomhet. I tillegg skal selskapet ha til formål å drive annen tjenesteytende virksomhet, handel og produksjon, herunder å eie og forvalte fast eiendom, aksjer, andeler og andre eiendeler.
 • ISO 14001:2015

  Sertifisert av: DNV AS

  ISO 9001:2015

  Sertifisert av: DNV Business Assurance Norway AS
  Virksomhet: Transition

  ISO 9001:2015

  Sertifisert av: DNV AS
 • Jan Lodden Leder COO send e-post
  Gitte Gard Talmo Leder CEO send e-post
  Tore Byberg Økonomi CFO send e-post
  Erling Lodden Adm./Org./Personal HRVP send e-post
  Jan Lodden Drift COO send e-post
  Terje Sagebakken Kvalitet HSEQ VP send e-post
 • Bransjer

  Rederier Shipping Sjøfart og kysttrafikk med gods
 • Kontorer

  Relasjonstype Navn
  Moderselskap Eidesvik Offshore Asa

Eidesvik AS

Meldingen din ble vellykket sendt!