ASAS Sertifisering AS

 
Om oss

ASAS Sertifisering AS er et av Norges ledende sertifiseringsorganer for sertifisering av virksomheter som arbeider med sertifisert sikkerhets-opplæring og sertifisert sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr etter Forskrift om utførelse av arbeid.

 

Etter krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) - er alle virksomheter som utfører sakkyndig kontroll og/eller opplæring for bruk av arbeidsutstyr som faller inn under Forskrift om utførelse av arbeid - pålagt å sertifiseres av et sertifiseringsorgan utpekt av DAT.

 

ASAS Sertifisering AS har slik utpeking.

Hva slags sertifiseringer og tjenester tilbyr vi:

 

Opplæringsvirksomhet

Arbeidsutstyr underlagt sertifisert sikkerhets-opplæring §10-3

I henhold til krav til opplærings-virksomheter §8-1

Sertifikat utstedes etter oppfyllelse av krav og endt sertifisering

Tilgang på ASAS-DP

 

Sakkyndigvirksomhet

Arbeidsutstyr underlagt underlagt sakkyndig kontroll §13-1

I henhold til krav til sakkyndig-virksomhet §8-6

Sertifikat utstedes etter oppfyllelse av krav og endt sertifisering

Tilgang på ASAS-DP

 

Parallellvirksomhet

Alle typer arbeidsutstyr underlagt §10-3 og §13-1

I henhold til krav til opplærings-virksomheter §8-1 og sakkyndig-virksomhet §8-6

Sertifikat utstedes etter oppfyllelse av krav og endt sertifisering

Tilgang på ASAS-DP

Vi samkjører revisjon for begge sertifiseringsområder

 

Besøk gjerne vår hjemmeside www.asassert.no for mer informasjon


  • Ewa Christine Raade Gravdal Leder dagl. leder send e-post
    Ellington Wilkins Kvalitet revisjonsleder send e-post
  • Bransjer

    Produktsertifisering Skoler (øvrig undervisning/kurs)

ASAS Sertifisering AS

Meldingen din ble vellykket sendt!