Om Norsk Sertifisering

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som leverer tjenester innen sertifisering av personer (ledelse, sikkerhet og inspeksjon) og sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

I tillegg er Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om administrative ordninger (FOR 1360).

 

Våre ekspertiseområder

 • Fiske, fangst og fiskeoppdrett
 • Tekstiler og tekstilproduksjon
 • Produksjon av elektrisk- og optisk utstyr
 • Produksjon av maskiner og utstyr
 • Oppføring av bygninger
 • Anleggsvirksomhet
 • Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
 • Engros- og detaljhandel, reparasjon av kjøretøyer, motorsykler samt personlig- og husholdningsvarer
 • Ingeniørtjenester- konstruksjon
 • Annen undervisning

 

 

Sertifisering av personer: sertifisert kompetanse har betydning ved rekruttering, innfrielse av krav, dokumentasjon på samfunnsansvar og sikring av foretaksansvar. Sertifisert kompetanse gir karrieremuligheter.

 

 • Arbeidsmiljøleder – OHSM
 • Kvalitetsleder – QM
 • Lekeplassutstyrsinspektør – LEK
 • Mangfoldsleder – DM
 • Miljøleder – EM
 • Prosjekt-, program- og porteføljeleder- IPMA
 • Revisjonsleder kvalitet – QLA (QA)
 • Revisjonsleder ISM kode – ILA (ISM)
 • Risk Manager – RM
 • Vedlikeholdsleder – MM

 

Internasjonalt samarbeid: på basis av det norske sertifikatet kan det utstedes IPC-sertifikat (https://ipcaweb.org/) og EOQ-kompetansebevis (https://www.eoq.org/ ) i forbindelse med sertifisering og fornyelse.

Meld deg på eksamen hos oss på MittSertifikat.no

 

Sertifisering av ledelsessystemer: er en bekreftelse på at en organisasjon tilfredsstiller kravene i en eller flere ISO-standarder for ledelsessystemer. Vår akkreditering dekker flere ledelsesstandarder.

 

 • Kvalitet ISO 9001
 • Miljø ISO 14001
 • Arbeidsmiljø ISO 45001
 • Passiv brannsikring ISO 9001 kombinert med BFO standard
 • Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer ISO 3834-2

 

Sertifisering av tjenester: Norsk Sertifisering AS er utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering i henhold til «Forskrift om administrative ordninger (FOR 1360)» under arbeidsmiljølovens område.

 

 • Sakkyndige virksomheter for kontroll av enkelte typer arbeidsutstyr og maskiner

 

Opplæringsvirksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring for enkelte typer arbeidsutstyr og maskiner

 

 

 • Akkreditering/Prøving

  Sertifisert av: Norsk Akkreditering
  Virksomhet:
  Se akkrediteringsdokument

  Akkreditering/Prøving

  Sertifisert av: Norsk Akkreditering
  Virksomhet:
  Se akkrediteringsdokument

  Akkreditering/Prøving

  Sertifisert av: Norsk Akkreditering
  Virksomhet:
  Se akkrediteringsdokument
 • Inger Jakobsen Leder Daglig leder send e-post
  Crina Rauta Øvrig ledelse Fagdirektør send e-post
 • Bransjer

  Ledelsessystemsertifisering
  Miljøstandarder
  Personellsertifisering
  Produktsertifisering
  Skoler (øvrig undervisning/kurs)
  Teknisk prøving og analyse

Norsk Sertifisering AS

Meldingen din ble vellykket sendt!