Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) IKS

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til Forurensningsloven § 29, § 30, 1. ledd, § 31 og § 33 å drive innsamling og behandling av husholdninsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Selskapet skal særlig sørge for: Å søke å redusere avfallsmengdene Å utnytte ressursene i avfallet Å behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene stiller Ved effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig i avfallsbehandlingen gjennom innkjøps- og forbruksmønster og ved kildesortering av avfall Å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner Å sørge for gode forhold for utvikling av samarbeidsmiljøet i selskapet og av de ansattes faglige ressurser. Selskapet skal bidra til å utvikle en enhetlig praksis innen avfallsrelaterte funksjoner i eierkommunene, og utvikle felles avfallspolitikk med sikte på å overdra alle aktuelle avfallsrelaterte funksjoner til ØRAS på sikt. Selskapet kan engasjere seg al

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Finnmark Ressursselskap AS

48 09 66 00 Grøtnes Skjåholmv. 191, 9620 Kvalsund


IRMAT AS

35 02 76 00 Kongsbergv. 411, 3684 Notodden


Reno-Vest Bedrift AS

76 11 29 00 Ramnflauget, 8416 Sortland


Reno-Vest Bremnes AS

76 11 29 00 Ramnflauget, 8416 Sortland


Reno-Vest Produksjon AS

76 11 29 00 Ramnflauget, 8416 Sortland


Reno-Vest IKS

76 11 29 00 Ramflauget, 8416 Sortland
Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) IKS

  • Telefon: 63 92 78 80
  • Besøksadresse: Ørasv. 85
    2054 Mogreina
  • Org.nr: 971040610
  • Send forespørsel