Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) IKS

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene i henhold til Forurensningsloven § 29, § 30, 1. ledd, § 31 og § 33 å drive innsamling og behandling av husholdninsavfallet i eierkommunene på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Selskapet skal særlig sørge for: Å søke å redusere avfallsmengdene Å utnytte ressursene i avfallet Å behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller de miljømessige krav som myndighetene stiller Ved effektiv informasjon å gjøre befolkningen delaktig i avfallsbehandlingen gjennom innkjøps- og forbruksmønster og ved kildesortering av avfall Å innhente nødvendige tillatelser og konsesjoner Å sørge for gode forhold for utvikling av samarbeidsmiljøet i selskapet og av de ansattes faglige ressurser. Selskapet skal bidra til å utvikle en enhetlig praksis innen avfallsrelaterte funksjoner i eierkommunene, og utvikle felles avfallspolitikk med sikte på å overdra alle aktuelle avfallsrelaterte funksjoner til ØRAS på sikt. Selskapet kan engasjere seg al

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Finnmark Ressursselskap AS

48 09 66 00 Grøtnes Skjåholmv. 191, 9620 Kvalsund


Reno-Vest Bedrift AS

76 11 29 00 Vesterålsv. 272, 8416 Sortland


IRMAT AS

35 02 76 00 Kongsbergv. 411, 3684 Notodden


Reno-Vest Bremnes AS

76 11 29 00 Vesterålsv. 272, 8416 Sortland


Reno-Vest Produksjon AS

76 11 29 00 Vesterålsv. 272, 8416 Sortland


Reno-Vest IKS

76 11 29 00 Vesterålsv. 272, 8416 Sortland
Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) IKS

  • Telefon: 63 92 78 80
  • Besøksadresse: Ørasv. 85
    2054 Mogreina
  • Org.nr: 971040610
  • Send forespørsel