Lindum As

Selskapets virksomhet skal drives basert på forretningsmessige prinsipper og miljømessige hensyn til retningslinjer fra lokale og sentrale myndigheter og i tråd med Drammen kommunes målsetting. Selskapets virksomhet er å: - behandle og disponere avfall - legge til rette for utsortering av avfall - forvalte og foredle de ressurser som avfallet representerer - mellomlagre og selge usorterte fraksjoner - kjøpe og selge varer og tjenester knyttet til behandling om omsetning av avfallsprodukter. Selskapet kan delta direkte eller på annen måte i andre foretak som driver virksomhet som fremmer eller støtter selskapets øvrige formål. Selskapet kan også påta seg oppgaver til selvkost, i tilknytning til husholdningsavfall, overfor Drammen kommune.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Finnmark Ressursselskap AS

48 09 66 00 Grøtnes Skjåholmv. 191, 9620 Kvalsund


IRMAT AS

35 02 76 00 Kongsbergv. 411, 3684 Notodden
Lindum As

  • Telefon: 32 21 09 00
  • Besøksadresse: Lerpev. 155
    3036 Drammen
  • Org.nr: 979618840
  • Send forespørsel