Standard Online As

Selskapet er standardiseringsorganisasjonens felles kommersielle kundefront og skal fremme markedsføring, salg og utvikling av standarder, normer og andre standardrelatert produkter og tjenester som organisasjonene enkeltvis eller samlet står for fremstillingen av. Selskapet skal gjennom effektiv drift og gjennom et best mulig markeds- og brukertilpasset produkt- og tjenestetilbue, skape et langsiktig og robust inntektsgrunnlag for det standardiseringsarbeidet organisasjonene står for.

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Media Digital As

21 62 78 00 Dronningensg. 3, 0152 Oslo
Standard Online As

  • Telefon: 67 83 87 00
  • Besøksadresse: Mustads v. 1
    0283 Oslo
  • Postadresse: Postboks 252
    1326 Lysaker
  • Org.nr: 983615031
  • Send forespørsel