Haraldsplass Diakonale Sykehus As

Fremme kristen omsorg for mennesket. Som diakonal institusjon innenfor rammen av Den norske Kirke skal selskapet bidra til å virkeliggjøre de ideelle mål som er fastsatt i vedtektene for Stiftelsen Bergen Diakonissehjem, å fostre og utdanne til diakonal tjeneste for syke, nødlidende og mennesker som ellers trenger hjelp og omsorg, å drive institusjoner som fremmer virksomhet som nevnt i punkt a, å arbeide for å fremme og styrke kirkens diakoni i vårt samfunn. Slik virksomhet kan drives av selskapet selv, gjennom datterselskaper eller i samarbeid med andre offentlige eller private selskaper og institusjoner. Sykehuset skal samarbeide med andre deler av helse- og sosialtjenesten og med kirkens øvrige diakonale virksomhet. Innenfor rammen av det som er bestemt i første ledd skal selskapet drive sykehus i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning og øvrige offentlige regelverk for drift av sykehus, drive undervisning og veiledning av framtidig helsepersonell, drive forskning, fa

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

Relaterte treff

Nemko Scandinavia AS

22 96 03 30 Philip Pedersens v. 11, 1366 Lysaker

Vi leverer system-, personell- og produktsertifisering til virksomheter innenfor...


4Human HRM AS

97 00 99 95 Stensarmen 16, 3112 Tønsberg

4human Norges første virksomhet sertifisert på informasjonssikkerhet og perso...


Kiwa AS

22 86 50 00 Kabelg. 2, 0581 Oslo


Lofotkraft AS

76 06 76 06 Vorsetøyv. 31, 8300 Svolvær

Lofotkraft er et regionalt energikonsern med virksomhet i hele Lofoten. Konserne...


Varmeteknikk AS

23 37 55 00 Brobekkv. 80, 0582 Oslo

Salg produksjon og service av elektrokjeler


Nobina Norge AS

45 48 80 50 3. etasje Schweigaards g. 10, 0185 Oslo


Nemko Norlab AS

40 48 41 00 Halvor Heyerdals v. 50, 8626 Mo i RanaHaraldsplass Diakonale Sykehus As

  • Telefon: 55 97 85 00
  • Besøksadresse: Ulriksdal 8
    5009 Bergen
  • Postadresse: Postboks Postboks 6165
    5892 Bergen
  • Org.nr: 984027737
  • Send forespørsel