IRMAT AS

Irmats virksomhetsområde er innenfor sortering, gjenvinning og deponering av avfall, mottak, lagring og emballering av farlig avfall, kompostering av slam og mottak av forurensede masser.
 • NS-EN ISO 9001:2015

  Sertifisert av: Kiwa AS
  Virksomhet: Deponidrift for ordinært avfrall. Grovsortering av næringsanfall. Drift av deponigassanlegg. Gjenvinningsstasjon for private og SMB bedrifter. Mottak, lagring og emballering av farlig avfall. Kompostering av kloakkslam. Behandling av forurensede masser

  NS-EN ISO 14001:2015

  Sertifisert av: Kiwa AS
  Virksomhet: Deponidrift for ordinært avfrall. Grovsortering av næringsanfall. Drift av deponigassanlegg. Gjenvinningsstasjon for private og SMB bedrifter. Mottak, lagring og emballering av farlig avfall. Kompostering av kloakkslam. Behandling av forurensede masser
 • Ove Reidar Moen Leder Dagl. leder send e-post
  Marius Meyer Drift Driftsleder send e-post
  Asbjørn Barikmo Drift Driftsingeniør send e-post
  Liv Inger Brekke Strøm Kvalitet Kvalitet send e-post
 • Bransjer

  Behandling og disponering av avfall Renovasjon

IRMAT AS

 • Telefon: 35 02 76 00
 • Besøksadresse: Kongsbergv. 411
  3684 Notodden
 • Postadresse: Postboks 13
  3671 Notodden
 • Org.nr: 984364458
 • Send forespørsel

Meldingen din ble vellykket sendt!