« Tilbake til resultatside

Elektrikertjenester, rammeavtale

Oppdragsgiver: Modum kommune Org.nr: 970491589
Telefon: 32789300
Web: www.modum.kommune.no/ E-post: post@modum.kommune.no
Primær kontakt: Roy Pettersen
Primær kontakt e-post: roy@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Modum
Sammendrag: Konkurransen gjelder rammeavtale for levering av elektrikertjenester med materiell. Leverandøren skal stille med materiell på alle oppdrag som skal utføres av leverandøren med mindre Oppdragsgiver krever noe annet.Oppdragsgiver har opsjon på Elkontroll med termografering.Anskaffelsen er estimert til å være over EØS-terskelverdi. Estimatet er ikke bindende for oppdragsgiver. Behovet er usikkert. Historisk sett har oppdragsgiver handlet for NOK 2.500.000,- eks mva per år. Volumet vil i avtaleperioden være avhengig av blant annet oppdragsgivers behov, aktiviteter, budsjettsituasjon og andre rammefaktorer.OPSJON: Konkurransen gjelder for hele kommunen med unntak av Modum Boligeiendom KF som har opsjon på deltakelse på avtalen.For nærmere informasjon viser vi til anskaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.08.2020
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 25.06.2020
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no