« Tilbake til resultatside

Rammeavtale for kjøp av elektro- og automasjonstjenester - Hovedkonkurranse

Oppdragsgiver: Sirkula IKS Org.nr: 916923082
Web: www.sirkula.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 90778184
Primær kontakt: Marit Steen
Primær kontakt e-post: marit.steen@sirkula.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Hamar
Sammendrag: Det interkommunale renovasjonsselskapet Sirkula IKS inviterer til tilbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av rammeavtale for kjøp av elektro- og automasjonstjenester med tilhørende materiell.Formålet med anskaffelsen er å dekke akutte og planlagte reparasjon- og vedlikeholdsarbeider, installering av nyanlegg, samt oppgradering av elektriske anlegg ved behov på Sirkula IKS sitt avfallsanlegg på Heggvin, samt gjenvinningsstasjonene på  Stange, Brumunddal og Moelv.Kontrakten deles inn i 3 delkontrakter, og det kan inngås parallelle rammeavtaler med inntil to leverandører pr delkontrakt.  For leverandører som ønsker å levere tilbud på flere av delkontraktene gjøres det oppmerksom på at det må leveres ett tilbud pr delkontrakt.  Delkontrakt 1:  Heggvin avfallsanleggDelkontrakt 2:  Stange gjenvinningsstasjonDelkontrakt 3:  Brumunddal og Moelv gjenvinningsstasjon
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.04.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no