« Tilbake til resultatside

FO-21-02 Byggeledelse

Oppdragsgiver: Folldal kommune Org.nr: 983335543
Telefon: 47476000
Web: www.abakus.as E-post: hege.loland@abakus.as
Kontaktpunkt: +47 90922102
Primær kontakt: Jan Inge Røe
Primær kontakt e-post: janinge.roe@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Folldal
Sammendrag: Oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt om kjøp av byggeledelse og byggherrekoordinator til prosjekt ombygging og nybygg sykehjem, og til prosjekt rehabilitering av badeanlegg.Formålet med anskaffelsen er å dekke oppdragsgivers behov for en uavhengig byggeledelse og byggherrekoordinator som skal ivareta byggherrens behov som beskrevet i behovsbeskrivelsen.
Bransje(r): 7420261 - Konsulenter (byggeledelse)
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.05.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.05.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no