« Tilbake til resultatside

Rammeavtale for elektroarbeider

Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet Org.nr: 970018131
Telefon: 23301200
Web: www.utdanningsdirektoratet.no E-post: post@utdanningsdirektoratet.no
Primær kontakt: Mads Aure
Primær kontakt e-post: mads.aure@utdanningsdirektoratet.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Utdanningsdirektoratet har løpende behov for en entreprenør som kan utføre elektroarbeider i Utdanningsdirektoratets leide lokaler i Schweigaardsgate 15b i Oslo. Avtalen består i å utføre elektroarbeider i forbindelse med vedlikehold, nye arbeidsplasser, flytting/ombygging av arbeidsplasser o.l., samt levering av naturlig medfølgende materiell. Direktoratet ønsker derfor å inngå en rammeavtale for dette. Fullstendig beskrivelse av leveransen følger av Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon.Direktoratet ønsker på denne bakgrunn å inngå en rammeavtale med én leverandør for de ovennevnte arbeidene. 
Bransje(r): 4531001 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.08.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.06.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no