« Tilbake til resultatside

Rammeavtale vegvedlikehold Vestland nord 2022-2023

Oppdragsgiver: Vestland fylkeskommune Org.nr: 821311632
Telefon: 55239000
Web: www.vestlandfylke.no E-post: post@vlfk.no
Primær kontakt: Are Hjelle Guddal
Primær kontakt e-post: Are.Hjelle.Guddal@vlfk.no
Sammendrag: Rammeavtalen omfatter som hovedregel vedlikeholdsarbeid på fylkesveger i den nordlige delen av Vestland fylke. (Sogn og Fjordane).Følgende liste viser eksempler på tiltak rammeavtalen er forventet å omfatte. Dette er ment som eksempler, og det kan komme tiltak som ikke er listet opp:- Grøft/stikkrenne- Natursteinsmur- Breiddeutviding- Masseutskifting- Kantforsterking- Rekkverk.- Bergsikring
Bransje(r): 4523030 - Veivedlikehold
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.06.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no