« Tilbake til resultatside

Vegvedlikehaldskontrakt Vestland sør 2022

Oppdragsgiver: Vestland fylkeskommune Org.nr: 821311632
Telefon: 55239000
Web: www.vestlandfylke.no E-post: post@vlfk.no
Primær kontakt: Daniel Fredheim
Primær kontakt e-post: Daniel.Fredheim@VLFK.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland
Sammendrag: Kontraktsarbeidet omfatter diverse vedlikeholdsarbeid (avrop) i Vestland sør. Arbeidet omfatter mindre tiltak på fylkesveger.Dette er et prosjekt med flere mindre avrop, der produksjonen hovedsakelig er tilknyttet områder som forsterkningstiltak, trafikksikkerhet, kollektiv- og andre mindre utbedringstiltak på G/S og fylkesveger. Det vil for hvert avrop bli utarbeidet egen bestilling.
Bransje(r): 4523030 - Veivedlikehold
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.07.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no