« Tilbake til resultatside

Spillvannsledning Ler - Kvål

Oppdragsgiver: Melhus Kommune Org.nr: 938726027
Telefon: 72858000
Web: www.melhus.kommune.no/ E-post: postmottak@melhus.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72858000
Primær kontakt: Jajanth Jeevaratnam
Primær kontakt e-post: jajanth.jeevaratnam@melhus.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Melhus
Sammendrag: Hensikten med prosjekter er å legge til rette for føring av spillvann fra Hovin, Lundamo og Ler til Melhus videre til Trondheim for rensing. Spillvannet føres i de nye traseene og via avløpspumpestasjoner som etableres i egne entrepriser. De nye traseene knyttes til en allerede lagt like sør for Kvål sentrum.Denne entreprisen (spillvannsledning Ler - Kvål) omfatter:- Etablering av ca. 3 km med spillvannsledning.- Etablering av vannledninger i små delstrekk- El og kabler- Utførelses metoder av type graving, pressing, boring, rørtrekking, kryssing av fylkesveg, jernbane og           etablering av tomt for to nye pumpestasjoner- Traseen går gjennom en kvikkleiresone og områder som er vernet. Viser til vedlagte geotekniske prosjekteringsnotater for tiltak som må gjøres under anleggsarbeidet.- Tog-fri luke / totalbrudd helg fra 03.06.2023 kl.07:00 til 05.06.2023 kl. 07:00  for videre informasjon se ARBIS (banenor.no) Entrepriseform er utførelsesentreprise regulert av NS8405, med tilhørende spesielle kontraktbestemmelser (dette dokument).Planlagt oppstart er månedsskifte september / oktober 2022 og ferdigstillelse ønskes løpet av sommeren 2023.
Bransje(r): 5165950 - Renseanlegg (spillvann, kloakk etc.), leverandører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no