Laster Hendelser
Finn Hendelser

Navigasjon for hendelsesvisning

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

august 2021
NOK3.600-NOK4.800

A3.4b ISO Risk Management – standarder og teknikker (1d)

25. august @ 09:00 - 16:00
KRN Academy, Sandvika/digitalt, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Styringssystem for risiko og de viktigste verktøy. Bli kjent med endringeen i ISO 31000:2018 og anvendelse av teknikker. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i ledelsesstanderne blir det viktigere å forstå risiko. Bli kjent med fremtidens modeller for risikostyring. Også med krav iht GDPR. Godkjent oppdateringsdag resertifisering risikoleder – Risk Manager

Les mer »
NOK7.100-NOK9.450

A2.3b ISO 19011 Revisjonsledelse (Quality Auditor) 2d

26. august @ 09:00 - 27. august @ 16:30
KRN Academy, Sandvika/digitalt, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset gjennomgår revisjonsprosessen og gjennomføring av revisjoner. Kurset vil gi deg økt trygghet i din rolle som revisor, enten du utfører interne eller eksterne revisjoner, samt være kvalifisert til å planlegge, gjennomføre og sluttføre kvalitetsrevisjoner.  Kurset er godt egnet for deg som jobber aktivt med revisjoner og tilsyn. Pensum godkjent for sertifisering, se tilleggskrav kvalitetslederkompetanse.

Les mer »
NOK14.900

Kvalitetsledelse 1 – Grunnkurs i kvalitetsledelse

30. august - 1. september
Videoundervisning, online, Oslo , Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Grunnkurs i kvalitetsledelse gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse, og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.

Les mer »
NOK4.990

HMS-ledelse basert på ISO 45001

31. august
DNV digitalt klasserom, Høvik , Norge + Google Map
Logo-til-kurs-DNV

Kurset gir en innføring i følgende elementer :     Grunnleggende prinsipper for styring av HMS     Hvordan systematisk ledelse innen arbeidsmiljø og sikkerhet kan forbedre din HMS-prestasjon     Identifisering av farer og risikovurderinger     Hvordan identifisere dine interessenter?     Kort om granskninger, risikobasert styring, samsvarsevaluering, avvikshåndtering og ledelsens gjennomgang     Formål og krav - bli kjent med standarden ISO 45001 Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Les mer »
NOK13.500-NOK18.000

A3.3 Risikoledelse (EOQ Risk Manager) 2+2dgr

31. august @ 09:00 - 9. september @ 16:00
KRN Academy, Sandvika/digitalt, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

 Kurset omhandler bredden i risikostyringsfaget, inkludert ISO 31000:2018, analysemetoder, beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge, trender og GDPR. Kurset gir deg forståelse og verktøy som er nødvendige for å utøve og mestre rollen som risikoleder i små og store organisasjoner. Sertifiseringseksamen iht. samsvarskrav EOQ og oppdatert iht 2018 versjon med

Les mer »
september 2021
NOK14.600-NOK19.500

A1.2 Kvalitetsledelse (Quality Management) 5d

6. september @ 09:00 - 15. september @ 16:30
KRN Academy, Sandvika/digitalt, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

A1.2 Kvalitetsledelse (Quality Management) 5d

Les mer »
NOK4.990

ISO 9001:2015 kvalitetsledelse

7. september
DNV digitalt klasserom, Høvik , Norge + Google Map
Logo-til-kurs-DNV

Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i ethvert enkeltkrav: Bakgrunn og målsetninger for standarden Prinsippene for kvalitetsledelse Hovedkravene i standarden og tolkningen av disse Kundefokus Lederskap Prosessorientering Faktabasert beslutning Systemtankegang Personellets engasjement Gjensidig fordelaktig leverandørsamarbeid Kontinuerlig forbedring Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Les mer »
NOK8.990

Interne revisjoner

8. september - 9. september
DNV digitalt klasserom, Høvik , Norge + Google Map
Logo-til-kurs-DNV

Kurset vektlegger: Overordnet målsetning for revisjoner Prinsipper for planlegging og gjennomføring Beskrive kompetansekrav for revisorer Ledelsens planlegging av revisjonsprogram for bedriften Gjennomføring Forberedelser og planlegging av en revisjon Revisjonsteknikker, forståelse av krav, generell adferd, spørsmålsstilling og lytting Rapportering av observasjoner Kurset er praktisk rettet med stor grad av gruppeoppgaver.

Les mer »
NOK4.990

Risiko og risikostyring i ISO standarder

16. september
DNV digitalt klasserom, Høvik , Norge + Google Map
Logo-til-kurs-DNV

Innhold I kurset bruker vi endringene i ISO 9001 og ISO 14001 standardene som et bakteppe og for å kunne være konkret og ha gode eksempler. Vi har utarbeidet en kursbedrift som vil bli brukt som eksempel gjennom hele kurset, hvor vi vil presentere de utfordringer bedriften har og hvordan man kan benytte ulike metoder for risikostyring for å prioritere ressurser og aktiviteter for å oppnå mål, og reduserer risiko i kursbedriften. Hovedpunkter: Kravene til risiko og risikostyring i ISO…

Les mer »
NOK4.990

Miljøledelse ISO 14001:2015

17. september
DNV digitalt klasserom, Høvik , Norge + Google Map
Logo-til-kurs-DNV

Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for miljøledelse, ISO 14001:2015. Målgruppe Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for å vite mer om miljøledelse og innholdet i standarden for ytre miljø, ISO 14001:2015. Det er ingen krav til forkunnskaper. Innhold Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et ledelsessystem for miljø og sammenhengen mellom prinsippene i standarden og risikohåndtering av ytre miljø.

Les mer »
+ Export Events