Laster Hendelser
Finn Hendelser

Navigasjon for hendelsesvisning

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

mars 2021
NOK4.800

A3.2 Risikoledelse – grunnleggende kunnskap – online kurs

9. mars
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Grunnleggende kunnskap om risiko inklusive introduksjon til risikobegrepet. Denne kursdagen vil også kunne brukes til å dekke kravet til kursdager i forkant av f.eks kvalitetslederkurs (QM/QSM) samt utgjør første dag av risikoleder kurs.   Lokasjon Sted:   Online eller klasserom Sandvika, Bærum Telefon til stedet: 67808950

Les mer »
NOK9.450

Kurs A5.2 Prosessbasert styringssystem – klasserom eller webinar/streaming

15. mars - 16. mars
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

KRN Academy tilbyr nå et kurs for å lære hvordan du kan etablere og forbedre et prosessbasert styringssystem. Vi vil ikke snakke om software eller IT-systemer, kun hva du må gjøre og legge til rette for å lykkes med å ta steget vekk fra lange prosedyrer over til lettbente prosesser.   Lokasjon Sted:   Online eller klasserom Sandvika, Bærum Telefon til stedet: 67808950

Les mer »
NOK4.990

Risiko og risikostyring i ISO standarder

17. mars
DNV digitalt klasserom, Høvik , Norge + Google Map
SISTE DNV

Innhold I kurset bruker vi endringene i ISO 9001 og ISO 14001 standardene som et bakteppe og for å kunne være konkret og ha gode eksempler. Vi har utarbeidet en kursbedrift som vil bli brukt som eksempel gjennom hele kurset, hvor vi vil presentere de utfordringer bedriften har og hvordan man kan benytte ulike metoder for risikostyring for å prioritere ressurser og aktiviteter for å oppnå mål, og reduserer risiko i kursbedriften. Hovedpunkter: Kravene til risiko og risikostyring i ISO…

Les mer »
NOK4.800

Kurs A3.4 Risikostyring – standarder og teknikker (1d) – online

18. mars
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

ISO 31000 i revidert utgave ble lansert i februar 2018. Risikostyring/risikoledelse blir stadig mer aktuelt. Med oppdaterte krav om risikobasert tilnærming i ledelsesstanderdene inkl ISO 9001 blir det viktigere å forstå risiko. Bli kjent med endringene i standarden og de viktigste verktøyene/teknikkene, litt om tender og risikoelementet i GDPR.   Lokasjon Sted:   Online eller klasserom Sandvika, Bærum Telefon til stedet: 67808950

Les mer »
NOK3.900

Kurs A1.2a Kvalitetsledelse ISO 9001:2015 (5t.)

22. mars
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset egner seg for deg som ønsker en oppfriskning eller en rask introduksjon til kvalitetsledelse iht kravene i ISO 9001:2015. Endags kurs med fokus på hovedelementene i standarden.   Lokasjon Sted:   Online eller klasserom Sandvika, Bærum Telefon til stedet: 67808950

Les mer »
NOK14.900

Kvalitetsledelse 1 – Grunnkurs i kvalitetsledelse

22. mars - 24. mars
Videoundervisning, online, Oslo , Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Grunnkurs i kvalitetsledelse gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse, og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.

Les mer »
NOK9.450

Kurs A2.2 Revisjon iht ISO 19011, interne eller eksterne (Auditor basic) – 2d

23. mars - 24. mars
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon ISO 19011:2018 , kombinasjon av undervisning og gruppearbeid.   Lokasjon Sted:   Online eller klasserom Sandvika, Bærum Telefon til stedet: 67808950

Les mer »
april 2021
NOK19.500

Kurs A1.3 Kvalitetsleder (Quality Manager) (digitalt) – med mulighet for sertifisering

7. april - 8. april
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Forkortet kurs i kvalitetsledelse, der pensum og krav til akkreditert personellsertifisering EOQ Quality Manager/Quality Systems Manager (QM/QSM) er ivaretatt. I tillegg tilbys påbygging med prosjektoppgave og to ekstra kursdager for sertifseringseksamen, tilrettelagt for deg med tidligere praksis og kurs innen fagfeltet.   Lokasjon Sted:   Online eller klasserom Sandvika, Bærum Telefon til stedet: 67808950

Les mer »
NOK4.990

ISO 9001:2015 kvalitetsledelse

12. april
DNV digitalt klasserom, Høvik , Norge + Google Map
SISTE DNV

Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i ethvert enkeltkrav: Bakgrunn og målsetninger for standarden Prinsippene for kvalitetsledelse Hovedkravene i standarden og tolkningen av disse Kundefokus Lederskap Prosessorientering Faktabasert beslutning Systemtankegang Personellets engasjement Gjensidig fordelaktig leverandørsamarbeid Kontinuerlig forbedring Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Les mer »
NOK8.990

Interne revisjoner

13. april - 14. april
DNV digitalt klasserom, Høvik , Norge + Google Map
SISTE DNV

Kurset vektlegger: Overordnet målsetning for revisjoner Prinsipper for planlegging og gjennomføring Beskrive kompetansekrav for revisorer Ledelsens planlegging av revisjonsprogram for bedriften Gjennomføring Forberedelser og planlegging av en revisjon Revisjonsteknikker, forståelse av krav, generell adferd, spørsmålsstilling og lytting Rapportering av observasjoner Kurset er praktisk rettet med stor grad av gruppeoppgaver.

Les mer »
+ Export Events