Laster Hendelser
Finn Hendelser

Navigasjon for hendelsesvisning

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

august 2022
NOK4.400

A1.2a Kvalitetsledelse ISO 9001:2015

29. august
KRN Online og/eller klasserom, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset egner seg for deg som ønsker en oppfriskning av kunnskap eller en rask introduksjon og gjennomgang av hovedelementene i standarden. Egner seg i kombinasjon med grunnleggende kvalitetskurs E-læring  Kvalitetsskolen

Les mer »
september 2022
NOK4.950

A3.2 Risikoledelse grunnleggende kunnskap (Risk Management Basics)

12. september
Online og eller klasserom, Kjørbokollen 30 Sandvika 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Denne kursdagen utgjør dag 1 av 40t. sertifiseringskurs Risk Manager EOQ Intro: Grunnleggende kunnskap om risiko Introduksjon til risikobegrepet Menneskets rolle i risikostyring Nasjonale og internasjonale standarder for risikostyring Lover og forskrifter inkl GDPR Informasjonssikkerhet, styringssystem, risikomatriser, risikovurdering og fallgruver Kurset vil også kunne brukes til å dekke kravet til kursdager innen styringssystemer i forkant av f. eks kvalitetslederkurs (QM/QSM)

Les mer »
NOK18.500

A3.3 Risikoledelse (Risk Manager)

12. september
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kursbevis 4 dager eller sertifisering eksamen. For mer informasjon om kurset, følg link til oversikt kursomtale her >>  A3.3 Risikoledelse (Risk Manager) Intro: Øk din kunnskap om ISO 31000 og prinsipper for effektiv risikostyring og bli sertifisert Risk Manager. Kurset omhandler bredden i risikostyringsfaget. Vi gjennomgår gjeldende/ relevante lovgiving- og regelverk, standarder og rammeverk (inkl COSO). Analysemetoder, beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge, trender og GDPR.

Les mer »
NOK9.750

Prosessbasert kvalitetssystem – praktisk og prosjektbasert kurs

19. september
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset går over to dager, på dette kurset gjennomgår vi tema som gir deg en forståelse av begreper innenfor kvalitet og kvalitetsledelse, samt noen viktige punkter knyttet til ISO 9001 hva det innebærer å planlegge, etablere, implementere og videreutvikle et kvalitetsledelsessystem grunnleggende forståelse for hvorfor prosessorientering er fordelaktig hvordan kartlegge og dokumentere prosesser på en effektiv måte hvordan identifisere kritiske elementer i en prosess og en grunnleggende innføring i risikovurdering hvordan jobbe med forbedringsarbeid og revisjoner utfordring knyttet til å få…

Les mer »
NOK3.950

Kurs i Kvalitetsledelse ISO 9001:2015 ledelsessystem

19. september @ 09:00 - 14:00
Online og eller klasserom, Kjørbokollen 30 Sandvika 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

innføring – oppdatering – oppfriskingsdag- 5t. valgfritt online / deltakelse Sandvika Du velger fritt om du ønsker å delta online eller fysisk i klasserom Sandvika, Kursnavn: A1.2a Kvalitetsledelse ISO 9001:2015  Ytterligere info om kurset, se  ISO 9001:2015 – 1d Kurset egner seg for deg som ønsker en oppfriskning av kunnskap eller en rask introduksjon og gjennomgang av hovedelementene i standarden.

Les mer »
NOK5200.00

HMS-ledelse basert på ISO 45001

20. september
DNV Høvik, Høvik, Norge + Google Map
Logo-til-kurs-DNV

Kurset gir deg en solid innføring i prinsipper, begreper og krav innen HMS-ledelse basert på ISO 45001. Målgruppe Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for grunnleggende kompetanse innen HMS-ledelse eller en innføring i standarden for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet, ISO 45001. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Les mer »
NOK9.800

A2.2 Revisjon, interne eller eksterne iht ISO 19011

20. september - 21. september
Online og eller klasserom, Kjørbokollen 30 Sandvika 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

2 dagers kurs systemrevisjon For mer informasjon om kurset, se link til kurssiden: A2.2 Revisjon: Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor basics)   Vi gir fortsatt mulighet for å delta digitalt.

Les mer »
NOK21.000

A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager)

26. september - 27. september
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Les om kurset her:  A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager). Kontakt: KRN administrasjon ved Annlaug Astad, epost aa@qrn.no,  tlf +47 67 80 89 50. Vi veileder gjerne.

Les mer »
NOK9.750

Kurs A5.3 Prosesskartlegging (2d)

28. september - 29. september
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset tar for seg prosessorientering som tema, med bl.a. nivåer og kritiske punktene i prosessen. Hvordan sikre styring, hva skal dokumenteres og måles. Kurset ivaretar også metodebeskrivelse for delprosesser og kan lett tilpasset kundens eget case.  

Les mer »
NOK4.400

A1.2a Kvalitetsledelse ISO 9001:2015

30. september
KRN Online og/eller klasserom, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset egner seg for deg som ønsker en oppfriskning av kunnskap eller en rask introduksjon og gjennomgang av hovedelementene i standarden. Egner seg i kombinasjon med grunnleggende kvalitetskurs E-læring  Kvalitetsskolen

Les mer »
+ Export Events