Laster Hendelser
Finn Hendelser

Navigasjon for hendelsesvisning

Tidligere Hendelser

Hendelser listenavigering

februar 2023
NOK9.750

Kurs A5.2 Prosessbasert kvalitetssystem; Utvikling og forbedring (2 dgr)

8. februar 2023 - 9. februar 2023
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset går over to dager, på dette kurset gjennomgår vi tema som gir deg en forståelse av begreper innenfor kvalitet og kvalitetsledelse, samt noen viktige punkter knyttet til ISO 9001 hva det innebærer å planlegge, etablere, implementere og videreutvikle et kvalitetsledelsessystem grunnleggende forståelse for hvorfor prosessorientering er fordelaktig hvordan kartlegge og dokumentere prosesser på en effektiv måte hvordan identifisere kritiske elementer i en prosess og en grunnleggende innføring i risikovurdering hvordan jobbe med forbedringsarbeid og revisjoner utfordring knyttet til å få…

Les mer »
NOK9.800

Revisjon-/tilsynsledelse (Auditor), 2d

13. februar 2023 - 14. februar 2023
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurs for kvalitetsrevisjon og tilsyn etter  ISO 19011:2018

Les mer »
NOK9.850

Kurs A4.2 Helhetlig risikostyring

15. februar 2023 - 16. februar 2023
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

2 dagers praktisk kurs hvor strategiske og operasjonelle mål og risiko kobles sammen

Les mer »
NOK17.400

Kurs i risikoledelse (KV6)

15. februar 2023 - 16. februar 2023
Kiwa Oslo, Kabelgaten 2, Oslo, 0580 Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Kurset gjør deg i stand til å analysere og håndtere risiko i tråd med ISO 31000 og myndighetskrav.  En dyktig risikoleder støtter organisasjonen med aktuell innsikt som gir et minimalt risikonivå og økt lønnsomhet. Med vårt kurs kan du kvalifisere deg til en internasjonal Risk Manager-sertifisering.

Les mer »
mars 2023
NOK4.400

Kurs i Kvalitetsledelse ISO 9001:2015 ledelsessystem

1. mars 2023 @ 09:00 - 14:00
KRN Online og/eller klasserom, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset egner seg for deg som ønsker en oppfriskning av kunnskap eller en rask introduksjon og gjennomgang av hovedelementene i standarden. Egner seg i kombinasjon med grunnleggende kvalitetskurs E-læring  Kvalitetsskolen

Les mer »
NOK9.800

A2.2 Revisjon, interne eller eksterne iht ISO 19011

2. mars 2023 - 3. mars 2023
KRN Online og/eller klasserom, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

2 dagers kurs systemrevisjon

Les mer »
NOK17.400

Kurs i risikoledelse (KV6)

6. mars 2023 - 7. mars 2023
Kiwa Oslo, Kabelgaten 2, Oslo, 0580 Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Kurset gjør deg i stand til å analysere og håndtere risiko i tråd med ISO 31000 og myndighetskrav.  En dyktig risikoleder støtter organisasjonen med aktuell innsikt som gir et minimalt risikonivå og økt lønnsomhet. Med vårt kurs kan du kvalifisere deg til en internasjonal Risk Manager-sertifisering.

Les mer »
NOK9.750

Kurs A5.3 Prosesskartlegging (2 dager)

13. mars 2023 - 14. mars 2023
KRN Online og/eller klasserom, Sandvika, Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Kurset tar for seg prosessorientering som tema, med bl.a. nivåer og kritiske punktene i prosessen. Hvordan sikre styring, hva skal dokumenteres og måles. Kurset ivaretar også metodebeskrivelse for delprosesser og kan lett tilpasset kundens eget case.

Les mer »
NOK17.400

Revisjonsledelse (KV8)

14. mars 2023 - 15. mars 2023
Kiwa, Online, Oslo, Norge + Google Map
Kiwa-logo-til-kurs

Revisjonsledelse (KV8) Revisjoner et blant de viktigste verktøyene en bedrift har for å sikre at bedriftens ledelsessystemer er etablert på en god måte, etterleves og fungerer optimalt. ISO 19011 er en internasjonal standard som gir retningslinjer for revisjon, internkontroll og tilsyn av styringssystemer. Kurset gir deg et teoretisk grunnlag og praktisk øvelse i planlegging og gjennomføring av en revisjon, samt hvordan revisjonsresultater kan brukes aktivt i bedriftens forbedringsarbeid.

Les mer »
NOK21.000

A1.3 Kvalitetsledelse – QM, del 1 – 2dgr

20. mars 2023 - 21. mars 2023
KRN Academy, Kjørbokollen 30, Sandvika, 1337 Norge + Google Map
Logo-KRN-kurs

Med mulighet for sertifisering.   Les om kurset her:  A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager).

Les mer »
+ Export Events