Ny-DNV_Logo_RGB_jpg

Sertifiseringsprosessen

Nyheter

Det å ha et sertifisert ledelsessystem støtter din reise mot forretningsforbedring og robusthet. Det brukes ofte som en kontraktbetingelse. Men hva er akkreditert sertifisering og hvordan virker sertifiseringsprosessen?

 

Hva er akkreditering?

Akkreditering verifiserer sertifiseringsorganets/registreringsorganets kompetanse. For å oppfylle akkrediteringskriteriene vurderer en akkrediteringsmyndighet sertifiseringsorganet/registreringsorganet for å verifisere at sertifiseringsorganet/registeringsorganet er i samsvar med de eksisterende kravene. Dette er myndighetenes måte å revidere revisorene på, inkludert sertifiseringsorganer slik som DNV.

Hva er tredjeparts akkreditert sertifisering?

Akkreditert sertifisering av ledelsessystemer brukes for å demonstrere compliance med en standard på en pålitelig måte. Bruk av et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan/registreringsorgan demonstrerer at revisjonsselskapet oppfyller de nødvendige kvalitetsstandardene som er fastsatt av akkrediteringsmyndigheten.

Risk Based Certification™-metodelære

Risikobasert sertifisering er vår eksklusive metode for all ledelsessystemsertifisering. Det å vite hvor det må dokuseres på forbedringsinnsatser er kritisk for å ta kontroll over risikoelementer som kan true forretningens suksess. Før revisjonen starter, gir du input om hvilke driftsprosesser som er mest avgjørende for din forretningssuksess. Vi evaluerer hvor godt administrasjonssystemet støtter dine fokusområder.
Vår risikobaserte sertifiseringsmetode skreddersyr prosessen for å evaluere dine utvalgte forretningsrisikoer i tillegg til compliance med kravene i standarden. Dette
Resultatet er fortsatt et sertifikat – hvis administrasjonssystemet finnes å være kompatibelt – men med en ekstra dimensjon til din forbedringsprosess.

Hvordan blir jeg sertifisert av DNV?

Et vellykket administrasjonssystem er det som er forbedret på en kontinuerlig basis. Både ledelsessystemet og sertifikatet må opprettholdes. Derfor består en akkreditert sertifisering av en 3-trinnssyklus:

  • Innledende sertifisering
  • Årlig vedlikehold av sertifikatet.
  • Resertifisering hvert 3. år.

 

Les mer>>