NYHETER-LOGO-STANDARD-NORGE

Du kan bidra til gode standarder for e-helse

NyheterLegg igjen en kommentar

Standard Norge:

– Vi må skape samhandling. Svaret er å fokusere på standardisering, sier Hans Löve Larsen i Direktoratet for e-helse. Gjennom Standard Norge deltar direktoratet i internasjonal standardisering. Det kan også din virksomhet gjøre.

Standard Norge starter nå en nasjonal komite som skal sikre norske interesser i europeisk og internasjonal standardisering.

5. mars 2020 arrangerte Direktoratet for e-helse og Standard Norge et informasjonsmøte vedrørende den nyetablerte komiteen som skal arbeide med internasjonale standarder for e-helse. Hans Löwe Larsen, avdelingsdirektør for Arkitekturstyring og standarder i Direktoratet for e-helse presiserte behovet for standardisering for å sikre enklere prosesser. Direktoratet skal nå se mer mot internasjonale arenaer, og deltar aktivt i standardiseringsarbeid i ISO og CEN (ISO/TC 215 og CEN/TC 251)

Standard Norge er interessert en bred sammensatt komité og inviterer  representanter fra offentlige og private virksomheter til å delta.

Legg igjen en kommentar