Nemko-logo-nyheter

Bruk vår sertifisering som et kvalitetsstempel på ditt produkt

Nyheter

Nemko:

Benytt våre sertifiseringstjenester for å demonstrere samsvar med relevante industri- og sikkerhetskrav.

Hvorfor bruke Nemko sertifiseringstjenester?

Om du har lansert, eller planlegger å lansere, et elektrisk/elektronisk produkt er Nemko din naturlige samarbeidspartner. Nemko er deltager i en rekke internasjonale og nasjonale sertifiseringsordninger. Nemko forstår betydningen av å være upartisk, vi håndterer mulige interessekonflikter og sikrer at vi utfører alle sertifiseringsaktiviteter objektivt. I tillegg til produktsertifisering har vi også over 20 års erfaring med sertifisering av ledelses- og styringssystemer. Nemkos sertifiseringstjenester kan også være et kvalitetsstempel mot dine kunder.

Hva du får

Du får med Nemko en prosess hvor både testing og relevant sertifisering utføres raskt og smidig. Du vil også få oppleve den virkelig verdien av et anerkjent sertifiseringsmerke: en Nemko sertifisering vil sikre aksept for ditt produkt hos et bredt spekter av både kunder, forhandlere og myndigheter.

Les mer>>