Nemko-logo-nyheter

Cybersikkerhet

Nyheter

Publisert av Nemko:

 

Vårt team innenfor cybersikkerhet hjelper deg med å forstå din cyberrisiko slik at du kan beskytte dine verdier sikkert og effektivt.

 

Konsekvenser av cyberangrep kan være alt fra distribusjon av spam-mails til brudd i kritisk infrastruktur eller grov økonomisk kriminalitet.

I dag er ingen trygge for potensielle cyberangrep, og omfanget øker raskt.

Myndigheter og industri jobber aktivt med å demme opp for den økende trusselen fra cyberangrep ved å utvikle standarder samt å innføre nasjonale krav.

Alle som utvikler må hele tiden arbeide med å vurdere både slike krav samt sine egne risikofaktor, og på den måten mest mulig redusere risikoen.

 

Les mer>>