Tysk-Norsk samarbeid akkreditering

Første selskap akkreditert etter ISO 17034

Nyheter

Tekst: Norsk Akkreditering

 

Norsk Akkreditering har akkreditert Nippon Gases Norge som første selskap etter ISO 17034 – generelle kompetansekrav til produsenter av referansematerialer. Akkrediteringen omfatter produksjon av syntetiske naturgassblandinger som sertifisert referansemateriale ved avd. Spesialglass på Rjukan. -Det er utrolig moro at vi nå har et selskap som er akkreditert for ISI 17034, sier Indira Secic, ledende bedømmer i NA.

Nippon Gases Norge AS Avd. Spesialgass Rjukan har en lang industrigasshistorie som startet med Norsk Hydros kunstgjødselproduksjon på Rjukan. Selskapet har mer enn 60 års erfaring i produksjon og utvikling av spesialgassblandinger, og har opp gjennom årene også hatt navn som bl.a. Hydrogas, Yara og Praxair.

Spesialgassavdelingens oppgave under Norsk Hydros produksjon av kunstgjødsel var å dekke Hydros behov for blandinger til kontroll av prosesser innenfor gjødselproduksjonen og petrokjemisk virksomhet. På den tiden fantes det ikke produkter på det kommersielle markedet som tilfredsstilte Hydros krav til kvalitet og usikkerhet, så en måtte utvikle disse selv. På grunnlag av erfaringer og tilegnet kompetanse, ble det senere startet produksjon av spesialgassblandinger for salg.

Stabilitetsforsøk har blitt utført siden slutten av 1970-tallet. Vurdering av stabilitet er en viktig del av planleggingen i prosessen med å produsere en referansegass. Å gjøre riktige valg i planleggingsfasen er viktig for å oppnå best mulig stabilitet. Garanti med hensyn til stabilitet er basert på stabilitetsforsøk og/eller produksjonserfaring. Dette har gitt data som gjør at man vet hvordan komponenter oppfører seg over tid.

 

Les hele saken her>>