resertifisering

Hvordan bli sertifisert arbeidsmiljøleder?

Nyheter

En god arbeidsmiljøleder har ferdigheter innenfor en rekke HMS-faglige områder, og kunnskaper om ledelse og arbeidsmiljø.   

En sertifisert arbeidsmiljøleder har i tillegg kunnskaper og ferdigheter til å kunne utvikle, implementere, drifte og forbedre et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. den internasjonale standarden ISO 45001:2018, ledelsessystemer for arbeidsmiljø.  

I takt med den teknologiske utviklingen i arbeidslivet, og vår nye jobbhverdag som følge av koronapandemien, står vi overfor utfordringer som påvirker arbeidshelsen og arbeidsmiljøet i alle typer bedrifter. Omstilling og endringer preger hverdagen. Dette stiller store krav til god ledelse av HMS-arbeidet, for bla. å opprettholde en god sikkerhetskultur. En sertifisert arbeidsmiljøleder er en viktig medspiller og pådriver for å håndtere disse utfordringene.  

Formålet med sertifiseringsordningen er å sikre god tilførsel av relevant og oppdatert arbeidsmiljøkompetanse i privat og offentlig sektor. Bedrifter som skal ansette HMS-/arbeidsmiljøledere kan nå stille krav til sertifisert kompetanse.  

Som sertifisert arbeidsmiljøleder har du formalisert kompetanse innen arbeidsmiljøledelse. Du kan sikre effektivt og virkningsfullt arbeidsmiljøarbeid i virksomheter, og dermed bidra til en god sikkerhetskultur.  

Sertifiseringsprosessen bidrar til personlig og faglig utvikling, og som sertifisert arbeidsmiljøleder får du nye muligheter på arbeidsmarkedet.  

Sertifiseringsordningen ble etablert i 2019, og er en tilsvarende sertifisering som bla. sertifisert kvalitetsleder, revisjonsleder og risikoleder. Disse personellsertifiseringene er internasjonalt godkjent og anerkjent, og bidrar til å kvalitetssikre kompetanse og ferdigheter for personer som jobber med ISO-standardene. 

Les mer>>