Logo-standard-norge

Implementering av ISO 50001

Nyheter

NS-ISO 50004 gir praktiske retningslinjer og eksempler for å etablere, iverksette, vedlikeholde og forbedre et energiledelsessystem (EnMS) i samsvar med den systematiske metoden i NS-EN ISO 50001:2018.

I dagens globale økonomi er det viktig å kontrollere kostnadene og opprettholde konkurranseevnen, Bedrifter som utnytter energistyringssystemene på den mest kostnadseffektive måtene vil redusere driftsutgifter og hjelp til med å kontrollere kostnaden.

NS-ISO 50004 skal støtte virksomheten med en systematisk tilnærming til  energiledelse for å oppnå kontinuerlig forbedring av energiytelsen. Standarden er et brukervennlig sett med verktøy hjelper organisasjoner med å identifisere, spore, rapportere og handle på alle energiforbedringsinitiativer. Standarden er spesielt tiltenkt de som har liten erfaring med energiledelse.

 

Les hele nyheten her>>