Tysk-Norsk samarbeid akkreditering

Informasjon i forbindelse med CORONA viruset

Nyheter

Norsk akkreditering følger fortsatt nøye med på anbefalinger gitt av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i forbindelse med SARS-CoV-2 viruset.

På bakgrunn av nye retningslinjer fra norske myndigheter, gjennomfører vi bedømminger planlagt frem til påske kun på Skype eller ved dokumentgjennomgang. Det innebærer at vi ikke gjennomfører stedlige bedømminger fra og med 16. mars til og med 8. april.

Aktuelle virksomheter kontaktes fortløpende for å avtale aktiviteter som skal/kan gjennomføres.

Kontoret i Lillestrøm er stengt inntil videre.

Våre medarbeidere arbeider hjemmefra og vi forsøker å gjennomføre så mange planlagte aktiviteter og bedømminger som mulig.

Les mer>>