Logo-nyheter-Kvalex

Informasjon om tjenester og aktiviteter

Nyheter

Norsk Sertifisering AS har iverksatt tiltak for i størst mulig grad opprettholde tjenestene våre i en periode med risiko for smittefare som følge av koronaviruset. Vi følger situasjonen forløpende og forholder oss til informasjon og råd fra norske helsemyndigheter med hensyn til reiser og deltakelse i større samlinger.

Sertifisering av produkter og systemer: Vi vil opprettholde planlagte aktiviteter overfor våre kunder med hensyn til sertifisering, årsoppfølging og resertifisering. Inntil videre vil vi utføre fjernrevisjoner i stedet for revisjonsbesøk dersom ikke særlige forhold skulle tilsi annet.

Sertifisering av personer: Vi arbeider på hjemmekontor og vil behandle søknader om fornyelse og sertifisering på vanlig måte, i tillegg til søknader om godkjenning av kurs. Våre sensorer arbeider digitalt med sensurering av svar fra gjennomført eksamen, og kandidatene vil bli informert om resultater på vanlig måte.

Les mer>>