Logo-standard-norge

ISO 44002 nå på norsk

Nyheter

Tekst: Standard Norge 07.12.21

NS-ISO 44002 gir veiledning for praktisk og effektiv implementering av NS-ISO 44001 Ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter. NS-ISO 44002 er nå også oversatt til norsk.

NS-ISO 44002 Ledelsessystemer for forretningsmessige samarbeidsrelasjoner — Retningslinjer for implementering av ISO 44001 er blitt utarbeidet ved bruk av beste praksis på tvers av virksomheter, inkludert hos dem som først tok i bruk NS-ISO 44001. Standarden forklarer hva som er hensikten med hvert krav i NS-ISO 44001, hvorfor hvert av dem er viktig, og anbefaler hvilke tilnærminger som kan benyttes for praktisk implementering av dem.

 

Les mer>>