Logo-nfkr-NY-til-nyheter-klx

K&R spørretime

Nyheter

Etter mange forespørsler lanserte vi våren-21 K&R spørretime der medlemmer og kursdeltagere inviteres til å fremme sine faglige spørsmål både innen i risikostyring og kvalitetsledelse. Våre fagressurser vil diskutere temaene som godt forberedte innlegg basert på forankring i både teori og praksis.

Derfor:

  • send dine spørsmål til oss
  • vi samler opp flere spørsmål
  • vi kaller dere inn til en times Teams møte med innlegg og diskusjon

Spørsmålene bør være litt generelle, og ikke for bedriftsspesifikke for at det er interessant for flere. Ut ifra denne spørretimen kan dere få svar eller gå videre med konsulenter etter behov.

 

Les mer>>