Lansering av ISO 14001 og ISO 9001

Nyheter

De nye standardene skal gjøre det lettere å bygge opp ett styringssystem, og har blitt mer ensartet med felles termer, definisjoner, struktur, kapitteltitler og tekstblokker. Det legges også til nye faglige elementer, som risikovurderinger. Endringene av ISO 9001 kan oppsummeres i følgende punkter:

1.Risikobasert tilnærming som grunnlag for styringssystemet – i stedet for «one sizefits all». Utfordrer bedriften til å analysere sine risikoområder.

2.Et bredere syn på styring av risiko og muligheter – systematisk beslutning og overvåking av organisasjonens kontekst.

3.Sterkere vektlegging av lederskap og engasjement fra toppledelsen.

4.Forsterket kontroll av eksternt leverte produkter, produkter og tjenester.

5.Større vektlegging av planlegging og kontroll av endringer.

Nå kan du altså melde deg på Standard Norges lansering av denne standarden i Norge. Få mer informasjon om arrangementet på Standard Norges nettsider.