Logo-Norsk-Akkreditering

Ny ledelse i European Accreditation fra 2021

Nyheter

Norsk Akkreditering 17.12.2020

 

Den nye ledelsen er delt i to – Executive Board og Technical Management Board.

Medlemmene er valgt for en periode på to år, dvs. for perioden fram til 1.1.23.

Som visepresident får Norsk akkrediterings direktør, Inger Cecilie Laake, nå førstehånds kjennskap til og mulighet til å påvirke prioriteringer i EA.

Executive Board

Executive Board har som oppgave å lede EAs virksomhet i tråd med EAs egne retningslinjer og implementere beslutninger som tas i EAs hovedforsamling.

Medlemmene i Executive Board er:

EA President: Maureen Logghe, BELAC, Belgia

EA Vice-President: Cecilie Laake, NA, Norge

Leopoldo Cortez, IPAC, Portugal

Adrienne Duff, INAB, Irland

Roeland Nieuweboer, RvA, Nederland

Emanuele Riva, ACCREDIA, Italia

 

Les mer>>