Nemko-logo-nyheter

Miljøtjenester

Nyheter

Den miljømessige utfordring verden står ovenfor, har medført en kraftig økning av regionale og lokale reguleringer. Likevel er vi nå bare i starten av en nødvendig gjennomregulering av alle sektorer og produkter for å møte klimautfordringene.

Nemko har, gjennom vårt globale nettverk, oppdatert informasjon om de legale markedskrav i de fleste land med hensyn til miljø. Er du involvert i produksjon eller omsetning av elektriske varer trenger du også denne informasjonen. Vi ser allerede at tilpasning til et mer bærekraftig samfunn får en ganske dramatisk betydning på produktutformingen vi kjenner idag.

Som f.eks.:

  • Utfasing av glødelampen
  • Forbud mot analoge strømforsyninger
  • En felles ladeplugg for mobiltelefoner
  • Forbud mot støvsugere som trekker mer enn 900 Watt
  • Nye krav til varmeovner (fra 01.01.2018)
  • Økning av restriksjonslisten over kjemiske stoffer med tjue til femti stoffer i året
  • Økte krav til resirkulering- og gjenvinningsprosenter for produkter

Listen er lang..

Verdens største fabrikanter ev elektrisk og elektronisk utstyr har innsett at de trenger hjelp for å manøvrere i denne hverdagen.

Utfordringene for små og mellomstore bedrifter er betydelige.
Mange velger Nemko som partner.

 

Les mer>>