Logo-standard-norge

Smittevernveiledninger for ulike bransjer

Nyheter

Standard Norge:

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv. Her kan du laste dem ned gratis.

Veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

 

Les mer>>