norsk-sertifisering-mc

Nye lokaler i Oslo sentrum

Nyheter

 

 

 

Det er kun post- og besøksadresser som endres. Alle andre selskaps- og foreningsdata (eksempelvis organisasjons- og kontonummer) samt telefon, web og mailadresser forblir uforandret.

Ny postadresse

Postboks 9355, Grønland, 0135 Oslo

Ny besøksadresse

Schweigaardsgate 10, 3. etg., 0185 Oslo

 

Les mer>>