Tysk-Norsk samarbeid akkreditering

Nyhetsbrev høst 2021: Ny gebyrforskrift trådte i kraft 1. august.

Nyheter

Nærings- og fiskeridepartementet har med hjemmel i lov 12. april 2013 nr. 13 om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven) § 3 tredje ledd, fastsatt ny forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester. Forskriften trådte i kraft 01.08.2021. Fra samme tidspunkt ble forskrift 1. juli 2013 nr. 821 om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester opphevet.
Ny forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester er gjeldende fra 1 august 2021.

 

Du kan lese hele nyhetsbrevet her>>