resertifisering

Ofte stilte spørsmål om ISO 45001:2018

Nyheter

 

 • Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?
 • Hvor lang tid tar det å få på plass et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001?
 • Hva er nytteverdien av å ha et ledelsessystem iht. ISO 45001?
 • Hva er kravene i ISO 45001 i forhold til arbeidsmiljøregelverket?
 • Hvorfor skal vi bruke ISO 45001 standarden i tillegg til at vi følger HMS-internkontrollforskriften?
 • Hva oppnår bedriften med å bruke ISO 45001?
 • Hva er sammenhengen mellom ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001?
 • Hvordan bidrar standarden til at ledelsen tar ansvar for ledelsessystemet og arbeidsmiljøarbeidet
 • Hvordan bidrar ISO 45001 standarden til at de ansatte blir involvert i arbeidet med videreutviklingen av arbeidsmiljøet?
 • Hva betyr forbedret arbeidsmiljø-prestasjoner?
 • Hva betyr kontrollhierarkiet?
 • Hva innebærer det at risiko også skal omfatte muligheter?
 • Hva er korrigerende tiltak?
 • Hva er dokumentert informasjon?
 • Kan vi integrere arbeidsmiljøpolicy i eksiterende kvalitetspolicy?