Logo-Norsk-Akkreditering

Overgangsperioden for ISO/IEC 17025:2017 utvides til 1. juni 2021

Nyheter

Norsk Akkreditering:

Akkrediterte virksomheter i Norge har lenge hatt fokus på overgang til ny versjon av standarden. Mye godt arbeid er utført, og mange av de akkrediterte er allerede over på ny versjon av ISO/IEC 17025.

Norsk akkreditering fortsetter oppfølgingen av våre akkrediterte virksomheter utover høsten.

 

Les mer>>