View Post

Kvalitetslederskolen

Nyheter

For å kunne møte markedets forventninger på best mulig måte er det nødvendig med klart definerte mål for kvalitet og kundetilfredshet. Med systematiske arbeidsmetoder, riktige holdninger og god adferd oppnås bedre konkurranseevne og resultater.