View Post

Nyhetsbrev fra Standard.no

Nyheter

I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om Endringer i NEK 400:2014 – Byggevareforordningen, Kontraktsbestemmelser for helse- og omsorgstjenester i hjemmet og Lansering: Vi setter standarden for universell utforming av persontransport.

View Post

God påske!

Nyheter

Kvalex.no takker alle våre kunder og samarbeidspartnere for et positivt samarbeid så langt i år og benytter anledningen til å ønske alle en riktig god påske!

Med ISO på bunnlinjen

Nyheter

Med en rykende fersk ISO-sertifisering (ISO 14001:2015 (miljø) og ISO 9001:2015 (kvalitet) har Feiring Bruk lagt grunnlaget for fremtidens virksomhet. Grunnet gode rutiner i forkant, har prosessen for å få sertifisering tatt i underkant av et år.

View Post

Rapport fra Kvalitet & Risikodagene 2016

Nyheter

Med rekordstor deltakelse gjennomførte NFKR igjen Kvalitet & Risikodagene ved Holmenkollen Hotell. I år var hovedtemaene virksomhetsstyring, samhandling og verdi samt systematikk og metoder. Som før henvendte konferansen seg til forretningsledere, fagledere og spesialister innen risiko- og kvalitetsstyring.