NFKR-Bilde-inne1

Rapport fra Kvalitet & Risikodagene 2016

Nyheter

Arrangementet samlet en rekke spennende utstillere, som blant annet kunne tilby styringssystemer og -medier i forhold til kvalitets- og risikoprosesser.  Kvalex var hjertelig til stede som både utstiller og twittrer.

Det svært interessante åpningsforedraget som tok for seg ‘Nye trender for kvalitetsledelse og metoder’ ble holdt av Greg Watson, President of International Academy for Quality.

Konferansens foredragsholderne fra en rekke kjente organisasjoner, var vel verdt å overvære og undertegnede gikk hjem med både fornyet kunnskap og entusiasme.

Etter åpningsforedraget var torsdagens første del viet ‘Bruk av verdi- og risikobasert metode for bedre styring’. Et godt og opplysende innlegg ved Aina Bjørknes, Manager Statoil.

 

Som tidligere ble det delt opp i to ulike strømmer etter lunsj. Strøm 1 kunne fokusere på ‘Analyse og valg’ og Strøm 2 kunne vie seg til ‘Konstruksjon av styringssystemer’. Dagen ble avsluttet med foredrag ved Bård Karlsen, Exec dir. Ernst & Young, og Greg Watson avsluttet med innlegg om EOQ forbedringsmodell.

Dag 2 kunne by på flere høydepunkter og startet med foredrag av Erik Hamremoen , Manager Flight Safety, Statoil og temaet ‘Erfaring med risikostyring i helikopteroperasjoner’. Neste innlegg av Øyvind Lervåg, Quality Programme Lead, Rolls-Royce Marine tok for seg temaet ‘Rotorårsaksanalyser’. Strøm 1 kunne vie seg til ‘Anvendelse av styringssystemet’ og Strøm 2 med ‘Målinger og forbedringer’.