resertifisering

Satser på NDT-inspeksjon av etterspente betongbruer

Nyheter

Tekst: Kiwa

 

Kiwa investerer i økt kompetanse og avansert utstyr for å tilby ny tjeneste som tilfredsstiller instruks fra Statens vegvesen.

Spennarmert betong har lenge vært ansett for å være en pålitelig og effektiv metode for brukonstruksjon, men etterspente betongbruer er utsatt for forringelse over tid, og det er nødvendig å kontrollere dem kontinuerlig for å opprettholde den strukturelle integriteten og forlenge levetiden.

Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon i Kiwa Norge, forteller at denne typen inspeksjoner er en ny tjeneste som Kiwa kan tilby mot entreprenører som skal foreta hovedinspeksjon av større bruer.

Statens vegvesen har gitt ut en instruks som krever at en hovedinspeksjon skal omfatte følgende NDT-metoder:

Visuell inspeksjon for å merke ut og sjekke kritiske områder, Cover meter, GPR (Ground Penetrating Radar), Ultralydpulsekko (MIRA), Impact Echo og visuell inspeksjon / boring og bruk av endoskop.

Les mer om NDT-inspeksjon av etterspente betongbruer

 

Les hele saken her>>