resertifisering

Sikrer kritisk infrastruktur

Nyheter

Tekst: Kiwa

I en tid med stadig større utfordringer knyttet til aldrende infrastruktur og belastninger fra et klima i endring vil vedlikeholds- og oppgraderingsbehovene knyttet til kritisk infrastruktur øke. Kiwa jobber daglig med å sikre samfunnskritiske anlegg og installasjoner i Norge og resten av verden. 

– Våre medarbeidere har gjennom mer enn 100 år opparbeidet seg spesialkompetanse innen sertifisering, tredjepartsoppfølging og generell kvalitetssikring, forteller Bjørnar Meland, direktør for inspeksjon i Kiwa. Han fortsetter:

– Kiwa tilbyr en rekke tjenester knyttet til samferdselsprosjekter som vei, bane, bruer og kaianlegg. Vi bidrar også til prosjekter innen vann- og vindkraft samt distribusjonsnett for vann, elektrisitet, olje og gass.

Les mer om Kiwas tjenester innen infrastruktur og samferdsel her.

Skadeanalyse og tilstandskontroll

Meland fremhever at Kiwa har en lang tradisjon for levering av tjenester innen vedlikeholdsinspeksjoner, tilstandskontroller og skadeanalyser i forbindelse med betong, stål, armering, overflatebehandling, korrosjon, sveis og sammenføyninger.

– På eksisterende anlegg er oppdragene ofte relatert til vurdering av aldring og skader på stål- og betongkonstruksjoner for å sikre anleggets funksjon. Våre inspektører kan for eksempel bidra til å verifisere at en bru fortsatt har den bæreevne, trafikksikkerhet, bestandighet og det visuelle uttrykket den ble prosjektert og bygd for. På grunnlag av dette kan det utarbeides preventive og korrektive tiltak, sier Meland.

Etterslep på vedlikeholdet

Med tiden vil det kunne oppstå skader og slitasje på konstruksjoner i eksisterende anlegg. Meland påpeker at det sannsynligvis er et betydelig vedlikeholdsetterslep på mange samfunnskritiske anlegg i Norge.

– En enkel visuell inspeksjon kan ha en god nytteverdi, sier Meland, og fortsetter:

– Tilstandsvurderingene fra Kiwa inneholder gjerne en oversikt over hva som eventuelt må gjøres raskt og hva som kan utbedres på lengre sikt. En slik vurdering kan danne grunnlaget for gode og kostnadseffektive vedlikeholdsplaner.

 

Les hele saken>>