Logo-standard-norge

Standard om psykososialt arbeidsmiljø

Nyheter

Tekst: Norskstandard.no

 

Verdens første internasjonale standard om psykososialt arbeidsmiljø – nå på norsk

ISO 45003 hjelper virksomheter å forebygge, oppdage og håndtere negative psykososiale forhold, samt fremme trivsel på jobben som en del av et ledelsessystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Nå er standarden oversatt til norsk.

NS-ISO 45003 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø – Psykososialt arbeidsmiljø – Retningslinjer for styring av psykososiale risikoer, tar for seg de mange områdene som kan påvirke en arbeidstakers psykiske helse, som for eksempel ineffektiv kommunikasjon, overdreven press, dårlig lederskap og organisasjonskultur.

Bidrar til god psykisk og fysisk helse

ISO 45003 gir eksempler på psykososiale farer som kan oppstå fra sosiale og organisatoriske faktorer, arbeidsmiljøet, utstyr og farlige oppgaver, i tillegg til en rekke risikoreduserende tiltak som kan brukes til å eliminere farer eller minimere tilknyttede risikoer.

Psykososiale risikoer påvirker både psykisk helse, fysisk helse, sikkerhet og velvære på arbeidsplassen, og ISO 45003 omhandler alle disse aspektene. Psykososiale risikoer er også knyttet til økonomiske kostnader for organisasjoner og for samfunnet.

 

Les mer>>