Logo-Standard

Vil du være med å utvikle standarder for innovasjonsledelse?

Nyheter

Standard Norge skal nå starte en nasjonal komite som skal finne fram til beste praksis for innovasjonsledelse.

Den nye komiteen skal følge standardiseringsarbeid på europeisk og internasjonalt nivå. Vår ambisjon er at Norge skal ta en mer aktiv rolle i dette arbeidet. Velkommen til oppstartsmøte 4. mars!

Innovasjon er nøkkelen for norske og internasjonale bedrifter som ønsker å styrke sin konkurranseevne inn i de neste tiårene. Det er viktig å bidra til enhetlig terminologi og å påvirke bevisstheten omkring medarbeiderdrevet innovasjon.

Det er lett å tro at innovasjon og banebrytende nye oppfinnelser kommer fra frie tanker og kaos, men bedrifter som lykkes over tid og avler gjennombrudd og innovasjoner, har ofte god orden og struktur. Innovasjon har vært et stort satsningsområde i EUs Europa 2020 program, og målsettingen med programmet er å sikre at Europa produserer verdensledende forskning og fjerner hindre for innovasjon. For å lykkes med programmet må offentlig og privat sektor arbeide sammen for å skape banebrytende nye produkter og tjenester.

Internasjonalt arbeid

Den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 279 Innovation Management jobber med enhetlig terminologi, bevissthet omkring medarbeiderdrevet innovasjon og hvilke prosesser som er nødvendige for å innovere og kvalitetssikre, for å bidra med kompetanse og forslag til hvordan jobbe systematisk med innovasjon. Den norske speilkomiteen SN/K 512 Innovasjonsledelse, som nå vil bli opprettet, skal speile hele bredden av aktivitet i ISO/TC 279 Innovation Management, inkludert arbeidet som skjer i CEN/TC 389 Innovation Management.

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og behov innen innovasjonsledelse fremmes i utviklingen av europeiske og internasjonale standarder innen innovasjonsledelse.

Bli med i arbeidet!

Standard Norge jobber med et mandat til komitéarbeidet, som vi ønsker å diskutere med fagpersoner både med tanke på innhold og sammensetning av komiteen.  Vi søker eksperter på utvikling av innovasjonskultur, og som ser verdien i å lage gode strukturer for hvordan ledere bør jobbe systematisk med innovasjon i virksomheten. På møtet vil vi informere om bakgrunnen for prosjektet, vår rolle og hvordan arbeidet videre skal gjennomføres.

Velkommen til oppstartsmøte i Standard Norges lokaler 4. mars 2020 kl. 10-14!

 

Les mer>>