Tysk-Norsk samarbeid akkreditering

World Accreditation Day

Nyheter

Publisert 31.05.2022 11:34 av Norsk akkreditering

 

Den 9. juni 2022 markeres World Accreditation Day (#WAD2022), et globalt initiativ etablert av ILAC og IAF for å fremme verdien av akkreditering.

 

Årets tema, “Akkreditering: Bærekraftig økonomisk vekst og miljø”, fokuserer på hvordan akkreditering støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

  • Rent vann og gode sanitærforhold
  • Ren energi til alle
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Industri, Innovasjon og Infrastruktur
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Stoppe klimaendringene
  • Livet i havet
  • Livet på land

 

Les mer>>