A3CERT Sertifisering AS

A3CERT er sertifiseringsorganer og vi er akkreditert av SWEDAC for å utstede sertifisering i henhold til følgende standarder og forskrifter:

ISO 9001– Kvalitet
ISO 13485– Medisinsk utstyr
EN 1090– CE-merking av konstruksjonsstål
ISO 14001– Miljø
ISO 39001– Trafikk sikkerhet
EN 1090– Godkjenning for UK & Nord-Irland
ISO 3834– Sveising
ISO 45001– Arbeidsmiljø
EN 16034– CE-merking av dører, porter og vinduer
EN 15085– Sveising av jernbanekjøretøyer
ECM– Sertifisering av vedlikeholdsenhet
ISO 27001– Informasjonsikkerhet
 
ECM – Vedlikehold av jernbanekjøretøyer og komponenter – godkjenning fra ERA – European Railway Agency (ECM – Entity in Charge of Maintenance)
 
Besøk gjerne vår hjemmeside for mer info: www.a3cert.com/no

Besøksadresse: Arbins g. 2,
0253 Oslo
Postadr.:

Gøteborgsvägen 16H, 

441 32 Alingsås

Telefon: 0322 -642 600

Webhttps://www.a3cert.com/

KONTAKT OSS

Våre kontorer:
Oslo
Alingsås, Sverige


DEL SIDEN

Våre godkjenninger:

Kontaktpersoner

Daglig leder

Tore Johansen

97077649

 
 
 
 

A3CERT Sertifisering

Hvis du har noen spørsmål til hvordan man kan bli sertifisert, eller til hvilken type sertifikater A3CERT Sertifisering kan hjelpe deg med, ta direkte kontakt.

Navn

Bedrift

Telefon

E-post

Beskjed