DNV Business Assurance Norway AS

DNV Business Assurance er et ledende sertifiseringsorgan og leverer tjenester innen sertifisering, bedømming og opplæring for å ivareta våre kunders prestasjoner gjennom sine produkter, systemer og organisasjon.

Tjenester innen følgende:

Styringssystemer

DNV bedømmer ditt styringssystems samsvar mot internasjonale  standarder og måler hvor godt systemet støtter dine forretningsprosesser. Vi tilbyr blant annet kurs og sertifisering mot følgende standarder:

 • ISO 9001:2015 kvalitetsledelse
 • ISO 14001:2015 miljøstyring
 • ISO 45001:2018 sikkert arbeidsmiljø
 • ISO 50001 energiledelse
 • ISO 27001 informasjonssikkerhet

Næringsmiddel og matsikkerhet

DNV bidrar til at aktører i fiskenæringen kan vise konsumenter, kunder, forretningspartnere og samfunnet forøvrig at de jobber aktivt for å sikre en ansvarlig og trygg sjømatproduksjon.

 • ASCs standard for ansvarlig lakseoppdrett
 • GlobalG.A.P. Aquaculture – bærekraftig fiskeoppdrett
 • MSC Chain of Custody og MSC miljøstandard for bærekraftig fiske
 • ISO 22000/FSSC 22000 for trygg mat
 • BRC global standard for mattrygghet

Klima og bærekraftstjenester

DNV hjelper virksomheter i arbeidet mot en mer bærekraftig drift. Vi leverer tjenester innenfor følgende områder:

 • Bærekraftsstrategi og -rapportering
 • Due Dilligence og grønne obligasjoner
 • Klimaendringer og grønn vekst
 • Etikk og antikorrupsjon
 • HMS – risikovurdering og granskning etter hendelser
 • Ansvarlige innkjøp
 • Ansvarlige investeringer
 • Sertifisering av samfunnsansvar

Besøksadresse: Veritasv. 1, 1363 Høvik
Postadresse: Postboks 300, 1363 Høvik
Telefon: 67 57 99 00
Web: www.dnv.no/assurance

KONTAKT OSS

Våre kontorer:
Oslo (Hovedkontor)
Trondheim
Stavanger

DEL SIDEN:

Det tilbys også tjenester innen:
Kurs relatert til ledelsessystemer, risikostyring og samfunnsansvar
Opplæring
Les mer om våre sertifikater og godkjenninger >>

Kontaktpersoner

Head of Food and Beverage

Lisa T. de Jager

Head of Sections Training and Person Certification

Lin Jacobsen Hammer

Head of Section Management system Certification

Jøran Laukholm

Head of Section Marketing and Sales

Siv Emanuelsen

Kontakt DNV GL


Hvis du har noen spørsmål om hvordan man kan bli sertifisert, eller hvilke type sertifikater DNV GL kan hjelpe deg med, ta kontakt direkte med DNV GL.

Du kan også følge DNV GL på
Facebook, Twitter og LinkedIn
.

Navn

Bedrift

Telefon

E-post

Beskjed