Dovre Sertifisering AS

Dovre Sertifisering tilbyr akkreditert sertifisering av kvalitetssystemer (ISO 9001), miljøstyringssystemer
(ISO 14001), arbeidsmiljø (ISO 45001). PED ”Direktiv 2014/68 / EU ble laget for å harmonisere de ulike standarder for produktsikkerhet innenfor EU. I tillegg tilbys gjennomføring av 3. parts revisjoner,  samt generelle statusanalyser av styringssystemer opp i mot de angitte standarder.

  • Med lang erfaring, godt kvalifiserte medarbeidere og en effektiv organisasjon, er hovedstyrken en høy grad av tilgjengelighet overfor våre kunder. Direkte kontakt mellom kunde og revisjonsleder gjør at Dovre Sertifisering på kort varsel alltid er tilgjengelig for konsultasjoner relatert til sertifiseringer, oppfølgingsbesøk og revisjonsprosessen for øvrig.I tillegg til å være en god samarbeidspartner innen sertifiseringer tilbys følgende tjenester

Besøksadresse: Lagerveien 18,
4033 Stavanger
Postadresse: Postboks 143, 4001 Stavanger      Telefon: +47 511 23 287
Web: www.dovresertifisering.no

KONTAKT OSS

Våre kontorer:
Stavanger


DEL SIDEN

I tillegg tilbys følgende tjenester

  • Gjennomføring av status-/ GAP analyser uavhengig av sertifisering
  • Gjennomføring av 2. parts revisjoner etter forespørsel fra bedrifter
  • Deltagelse som sparringspartner ved etablering og implementering av styringssystemer
    (Det er her viktig å presisere at Dovre Sertifisering AS ikke påtar seg rollen som konsulenter ved etablering av styringssystemer, men er bidragsytere i prosessen ved at vi kan verifisere om systemet samsvarer med krav i gjeldende standard.)

Kontaktpersoner

Daglig leder / Revisjonsleder

Leif Sivertsen

Kontakt Dovre Sertifisering

IWE/senior inspektør

Ivar Djupvik

Kontakt Dovre Sertifisering

Leder inspeksjon og TKO

Racime van den Berg

Kontakt Dovre Sertifisering

Kvalitetsleder/revisjonsleder

Lydia Vedvik

Kontakt Dovre Sertifisering

IWE inspektør

Kirill Kravcenko

Kontakt Dovre Sertifisering

Design, controller PED/senior inspektør

Samr Braheim

Kontakt Dovre Sertifisering

Revisjonsleder

Knut Skreosen

Kontakt Dovre Sertifisering

Revisjonsleder

Morten Olsen Rygh

Kontakt Dovre Sertifisering

Sekretær

Pia Årsland

Kontakt Dovre Sertifisering

Dovre Sertifisering AS

Hvis du har noen spørsmål om hvordan man kan bli sertifisert, eller hvilke type sertifikater Dovre Sertifisering kan hjelpe deg med, ta kontakt direkte med Dovre Sertifisering.


Navn

Bedrift

Telefon

E-post

Beskjed