Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personer, systemer og tjenester.

Personer: sertifisert kompetanse har betydning ved rekruttering, innfrielse av krav, dokumentasjon på samfunnsansvar og sikring av foretaksansvar. Sertifisert kompetanse gir karrieremuligheter.

• Arbeidsmiljøleder – OHSM
• Kvalitetsleder – QM
• Lekeplassutstyrsinspektør – LEK
• Mangfoldsleder – DM
• Miljøleder – EM
• Prosjekt-, program- og porteføljeleder- IPMA
• Revisjonsleder kvalitet – QLA (QA)
• Revisjonsleder ISM kode – ILA (ISM)
• Risk Manager – RM
• Vedlikeholdsleder – MM

Internasjonalt samarbeid: på basis av det norske sertifikatet kan det utstedes IPC-sertifikat

https://norsksertifisering.no/ipc-sertifikat/

og EOQ-kompetansebevis https://www.eoq.org/  i forbindelse med sertifisering og fornyelse.

Meld deg på eksamen hos oss på MittSertifikat.no

Ledelsessystemer: sertifisering av ledelsessystemer er en bekreftelse på at en organisasjon tilfredsstiller kravene i en eller flere ISO-standarder for ledelsessystemer. Vi kan sertifisere innen følgende ledelsesstandarder.

• Kvalitet ISO 9001
• Miljø ISO 14001
• Arbeidsmiljø ISO 45001
• Passiv brannsikring ISO 9001 og BFO standard
• Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer ISO 3834-2

Tjenester: Norsk Sertifisering AS er utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering i henhold til «Forskrift om administrative ordninger (FOR 1360)» under arbeidsmiljølovens område.

• Sakkyndige virksomheter for kontroll av enkelte typer arbeidsutstyr og maskiner
• Opplæringsvirksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring for enkelte typer arbeidsutstyr og maskiner.

Akkreditering og godkjenninger

Vår policy er at alle sertifiseringer vi tilbyr skal være akkreditert.

Les mer om våre akkrediteringer og godkjenninger her


Telefon: 67 52 60 15
Besøksadr.: Schweigaardsgate 10, 3. etg.,
0185 Oslo
Postadr.: Postboks 9355 Grønland,
0135 Oslo

Web: www.norsksertifisering.no

KONTAKT OSS

DEL SIDEN

Kontaktpersoner

Daglig leder

Inger Jakobsen

Fagdirektør

Crina Rauta

Kontakt Norsk Sertifisering AS


Hvis du har noen spørsmål til hvordan man kan bli sertifisert, eller andre spørsmål Norsk Sertifisering kan hjelpe deg med, ta direkte kontakt med Norsk Sertifisering.